خبرها

1399/07/02 - 13:53

اراضی متعلق به «مخمل وابریشم کاشان» ساماندهی شد
با پیگیری شرکت مخمل و ابریشم کاشان زمین‌های متعلق به این شرکت سر و سامان می گیرند.

1399/06/23 - 14:59

انتصاب مشاور حقوقی مدیر عامل هلدینگ توسعه نگاه پویا
مهدی پناهی با حکم مسعود سریع القلم، مدیر عامل هولدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، به عنوان «مشاور حقوقی مدیر عامل» منصوب شد.

1399/06/22 - 13:54

مدیر حقوقی هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا منصوب شد
مسعود سریع القلم، مدیر عامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، طی حکمی سیامک برهانی را به عنوان «مدیر حقوقی» این هلدینگ منصوب کرد.

1399/06/16 - 14:27

بازدید مدیر عامل توسعه نگاه پویا از کارخانه مخمل و ابریشم کاشان
مسعود سریع القلم مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا روز چهارشنبه 22 مرداد سال جاری از کارخانه مخمل و ابریشم کاشان بازدید کرد.

1399/04/15 - 08:30

تودیع و معارفه مدیر عامل جدید
دکتر سریع القلم مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

1399/02/20 - 08:54

بازدید مدیرعامل به همراه معاونین از شرکت نمونه منصور گیلان، ایران پوپلین، آب معدنی داماش گیلان
بازدید مدیرعامل به همراه معاونین از شرکت نمونه منصور گیلان، ایران پوپلین، آب معدنی داماش گیلان