خبر

1399/04/15 - 08:30   290

تودیع و معارفه مدیر عامل جدید

دکتر سریع القلم مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

مدیرعامل جدید شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا معرفی شد


مسعود سریع القلم با حکم امیر تقی خان تجریشی مدیرعامل گروه توسعه ملی، به مدیرعاملی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا منصوب و جایگزین سیف اله اسدالهی شد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، دهم تیرماه طی مراسمی با حضور برخی مدیران و معاونین گروه توسعه ملی و همچنین اعضای هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، مسعود سریع القلم به عنوان عضو جدید هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا معرفی شد. در این جلسه همچنین از زحمات سیف اله اسدالهی مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا قدردانی شد. 

 

بازگشت