خبر

1399/06/16 - 14:27   222

بازدید مدیر عامل توسعه نگاه پویا از کارخانه مخمل و ابریشم کاشان

مسعود سریع القلم مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا روز چهارشنبه 22 مرداد سال جاری از کارخانه مخمل و ابریشم کاشان بازدید کرد.

مسعود سریع القلم مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا روز چهارشنبه 22 مرداد سال جاری از کارخانه مخمل و ابریشم کاشان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا سریع القلم با حضور در محل کارخانه مخمل و ابریشم کاشان ضمن دیدار و گفتگو با کارگران و مدیران، در جریان روند کار این کارخانه قرار گرفت.

او در جریان این بازدید ضمن قدردانی از عملکرد مدیرعامل و کارگران بر نوسازی و توسعه بیش از پیش کارخانه مخمل و ابریشم کاشان تاکید کرد.

همچنین در این بازدید مهدی اخباری مدیر عامل کارخانه مخمل و ابریشم کاشان گزارشی از عملکرد این کارخانه ارائه کرد.

کارخانه مخمل و ابریشم کاشان در مجموعه بالغ بر چهل هزار متر واقع درشهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر کاشان استقرار دارد و دارای سالن های بافندگی، تکمیل و رنگرزی، بسته بندی محصولات، انبار و ساختمان های اداری و خدماتی بوده و مشغول فعالیت است.

بازگشت