خبر

1399/06/23 - 14:59   123

انتصاب مشاور حقوقی مدیر عامل هلدینگ توسعه نگاه پویا

مهدی پناهی با حکم مسعود سریع القلم، مدیر عامل هولدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، به عنوان «مشاور حقوقی مدیر عامل» منصوب شد.

مهدی پناهی با حکم مسعود سریع القلم، مدیر عامل هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا، به عنوان «مشاور حقوقی مدیر عامل» منصوب شد. سریع القلم در جریان انتصاب مشاور حقوقی، بر لزوم اجرای دقیق قانون در فعالیت‌های هلدینگ، بازبینی حقوقی قراردادها و اصلاح آئین‌نامه‌های معاملاتی تاکید کرد. سریع القلم در این حکم همچنین با اشاره به لزوم کنش متقابل و موثر با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تصریح کرده است: «بدیهی است همبستگی و کنش متقابل و موثر با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی موجب ایجاد تسهیل در امور جاری، کارآمدی و انجام وظایف محوله و دستیابی به آرمان افزایش بهره‌وری سازمانی میگردد».

بازگشت