شرکت های تابعه

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

کارخانجات مخمل وابریشم کاشان ابتدادرسال 1329 بانام ((شرکت آبیاری)) تأسیس، و به شماره 38 در اداره ثبت شرکت های کاشان ثبت گردیده است.

فعالیت نساجی این شرکت درسال 1335 با چند دستگاه مخمل بافی شروع گردید و با توجه به اشتغال زایی و سود دهی به تدریج گسترش یافت بطوری که دراندک زمانی ماشین آلات آن افزایش وسالن های تولیدی آن ایجاد شد. و از کنار عواید آن ،سالن قالیبافی وسپس درسال 1344بخش حریر بافی مشتمل بر سالن های بافندگی ،تکمیل ورنگرزی ،وبسته بندی احداث گردید.

درسال 1345بخش ریسندگی ایجاد گردیده است و در سال 1353 سهام آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

این شرکت تا قبل از انقلاب اسلامی بصورت خصوصی اداره میشده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران، تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفته است.

با انحلال سازمان صنایع ملی (سال1381)تحت پوشش شرکت های کوچک تر مانند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ،شرکت مدیریت سرمایه مدار، شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، قرار گرفته است.

درحال حاضر، سهامداران عمده آن، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ،سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح ،سازمان خصوصی سازی بوده وتحت پوشش شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا، فعالیت می نماید.