لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) در تاریخ 14 بهمن ماه سال ۱۳۸۵ با هدف بهینه سازی روند سرمایه‌گذاری و استفاده کامل از توانمندی شرکت‌های زیر مجموعه مدیریت منابع مالی و انسانی در راستای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و ارتقاء جایگاه اقتصادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تاسیس گردید.

شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا با پتانسیل ها و ارتباطات مختلف به انضمام حمایت ها و توانمندی‌های موجود در بانک ملی ایران و گروه توسعه ملی و شرکتهای تحت تملک، بستر مناسبی است تا ضمن افزایش هم افزایی های فیمابین، از طریق بهره مندی از مسیرهای قانونی و مالی متناسب با هر نوع فعالیتی، چرخه مالی و فکری مفیدی را در مجموعه معظم بانک ملی ایران ایجاد نماید که علاوه بر حمایت از تولید و توزیع محصولات کارخانجات مختلف و ارائه دانش مالی و حقوقی، درآمد و ارزش افزوده بیشتری در مجموعه حاصل گردد.